Aplikace suchých rašelinových nosičů tepla na záda celá

  1. Poloha klienta vleže na břiše (opět je vhodné, pokud má klient hlavu v otvoru lehátka k zabránění nežádoucí rotaci hlavy – krční páteře). Vzhledem k velkému rozsahu ošetřované části těla, jako jsou záda, volíme přiložení dvou nosičů tepla. Klient má zakryté dolní části končetin (obr. 1).
  2. Zde připravujeme zábal přímo na klientovi, kdy položíme ručník v celé šířce a délce páteře klienta (od pánve po krční páteř) a přiložíme dva nosiče tepla. Řídíme se velikostí zad – postup je individuální. Na obrázku je nosič tepla přiložen v dolní části páteře podélně, na horní části příčně, v případě větších rozměrů zad volíme směry přiložením nosičů podélně a příčně (obr. 2).
  3. Důkladně zabalíme a vytvarujeme nosič tepla (obr. 3–7).
  4. Varianta s vypodložením břicha pomocí ručníku. Důvodem je většinou bolestivost bederní páteře, která by se měla vypodložením snížit (obr. 8)
  5. Klientovi zakryjeme celé tělo až po krční páteř (obr. 9).
Obrázek 1

Obrázek 1

SA_Zada_cela_02

Obrázek 2

SA_Zada_cela_03

Obrázek 3

SA_Zada_cela_04

Obrázek 4

SA_Zada_cela_05

Obrázek 5

SA_Zada_cela_06

Obrázek 6

SA_Zada_cela_07

Obrázek 7

SA_Zada_cela_09

Obrázek 8

SA_Zada_cela_10

Obrázek 9

Záda horní

Klient leží v poloze vleže na břiše, dolní končetiny jsou přikryty pokrývkou. Zde je znázorněna varianta aplikace zábalu s nosičem tepla na horní úsek páteře (obr. 1–8).

SA_Zada_horni_01

Obrázek 1

SA_Zada_horni_02

Obrázek 2

SA_Zada_horni_03

Obrázek 3

SA_Zada_horni_04

Obrázek 4

SA_Zada_horni_05

Obrázek 5

SA_Zada_horni_06

Obrázek 6

SA_Zada_horni_07

Obrázek 7

SA_Zada_horni_08

Obrázek 8

Záda dolní

Klient leží v poloze vleže na břiše, dolní končetiny má přikryty pokrývkou. Zde je znázorněna varianta aplikace zábalu s nosičem tepla na dolní úsek páteře, postup je shodný jako v předchozí aplikaci na horní úsek páteře (obr. 1–13).

SA_Zada_spodni_01

Obrázek 1

SA_Zada_spodni_02

Obrázek 2

SA_Zada_spodni_03

Obrázek 3

SA_Zada_spodni_04

Obrázek 4

SA_Zada_spodni_05

Obrázek 5

SA_Zada_spodni_06

Obrázek 6

SA_Zada_spodni_07

Obrázek 7

SA_Zada_spodni_08

Obrázek 8

SA_Zada_spodni_09

Obrázek 9

SA_Zada_spodni_10

Obrázek 10

SA_Zada_spodni_11

Obrázek 11

SA_Zada_spodni_12

Obrázek 12

SA_Zada_spodni_13

Obrázek 13

Zadek (hýždě)

Klient leží v poloze vleže na břiše, polohu nosiče tepla volíme dle rozsahu ošetřované části příčně či podélně přes pánev (obr. 1–9). Zásady a postup jsou stejné jako při aplikaci nosiče tepla na páteř.

SA_Zadek_01

Obrázek 1

SA_Zadek_02

Obrázek 2

SA_Zadek_03

Obrázek 3

SA_Zadek_04

Obrázek 4

SA_Zadek_05

Obrázek 5

SA_Zadek_06

Obrázek 6

SA_Zadek_07

Obrázek 7

SA_Zadek_08

Obrázek 8

SA_Zadek_09

Obrázek 9