Aplikace suchých rašelinových nosičů tepla na loket

  1. Poloha klienta vleže na zádech, klient je zahalen v dolní části těla.
  2. Nosič tepla přikládáme na ručník a příčně na loketní kloub, abychom pokryli celý obvod kloubu (obr. 1 a 2).
  3. Nosič tepla důkladně zabalíme a přesah nosiče tepla s ručníkem sahá opět minimálně 10 cm přes samotný kloub. Horní končetina je natažená, ruku můžeme podložit polštářkem nebo ručníkem pro lepší komfort (obr. 3–5).
  4. Klienta přikryjeme až po ramenní pletence (obr.6 a 7).
SA_Loket_01

Obrázek 1

SA_Loket_02

Obrázek 2

SA_Loket_03

Obrázek 3

SA_Loket_04

Obrázek 4

SA_Loket_05

Obrázek 5

SA_Loket_06

Obrázek 6

SA_Loket_07

Obrázek 7