Aplikace suchých rašelinových nosičů tepla na krk

  1. Poloha klienta je vleže na zádech, je vhodné, aby klient byl v celé oblasti těla zakryt pro lepší komfort, nosič tepla zabalíme, klientovi pomáháme při zvedání hlavy a ramenních pletenců.
  2. Nosič tepla přiložíme tak, aby sahal od ramenních pletenců až po přechod mezi krční páteří a lebkou (obr. 1 a 2).
  3. Klientovi důkladně upravíme zábal dle tvaru krční páteře tak, aby došlo k maximálnímu kontaktu s ošetřovanou částí těla. V mnohých případech je nutné vypodložit hlavu, aby nedošlo k nežádoucímu záklonu hlavy (obr. 3 a 4).
  4. Klienta přikryjeme (obr. 5 a 6).
SA_Krk_04

Obrázek 1

SA_Krk_05

Obrázek 2

SA_Krk_06

Obrázek 3

SA_Krk_07

Obrázek 4

SA_Krk_08

Obrázek 5

SA_Krk_09

Obrázek 6