Aplikace suchých rašelinových nosičů tepla na kotník

  1. Klient leží v poloze vleže na zádech, přiložením nosiče tepla aplikujeme zábal příčně na kotník (hlezenní kloub) tak, aby byl v maximálním kontaktu jak se zevním, tak s vnitřním kotníkem (obr. 1).
  2. Nosič tepla opět dokonale zabalíme (nejprve podélně, pak příčně) a klienta přikryjeme po celé délce dolních končetin (obr. 2–8).
SA_Kotnik_01

Obrázek 1

SA_Kotnik_02

Obrázek 2

SA_Kotnik_03

Obrázek 3

SA_Kotnik_04

Obrázek 4

SA_Kotnik_05

Obrázek 5

SA_Kotnik_06

Obrázek 6

SA_Kotnik_07

Obrázek 7

SA_Kotnik_08

Obrázek 8