Aplikace suchých rašelinových nosičů tepla na koleno

  1. Nosič tepla zabalíme do ručníku o takové velikosti, aby byl dokonale zabalen na všech stranách a nedocházelo k nežádoucímu úniku tepla. Nosič tepla balíme buď přímo na ošetřované části těla klienta, nebo mimo lehátko pro snadnější přípravu (dle podmínek). (Obr. 1-5).
  2. Při aplikaci suchých nosičů tepla se řídíme zásadami podobnými jako při aplikaci „mokrých obkladů” (tzv. Priessnitzův obklad), kdy by přesah tepelné izolace (ručník) měl být minimálně 10 cm přes velikost nosiče tepla, čímž dochází k zlepšení využití účinku zábalu (obkladu).
  3. Klienta přikryjeme po celé délce dolní končetiny (obr. 6 a 7).
SA_Koleno_02

Obrázek 1

SA_Koleno_03

Obrázek 2

SA_Koleno_04

Obrázek 3

SA_Koleno_05

Obrázek 4

SA_Koleno_06

Obrázek 5

SA_Koleno_08

Obrázek 6

 

SA_Koleno_09

Obrázek 7

Koleno podložené

Zde je znázorněna varianta s podložením kolenních kloubů, uvedenou polohu používáme opět pro zvýšení komfortu klienta a k odlehčení kolenních kloubů a případně i bederní páteře nebo v situaci, kdy má klient svalové kontraktury, které nedovolují plné natažení kolen. Další onemocnění, jež vedou hlavně k bolestivým stavům a kloubním omezením, jsou především stavy po úrazech, po špatném hojení tkání při trvalých následcích (obr. 1-10).

SA_Koleno_podlozene_01

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 4

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5

Obrázek 5

SA_Koleno_podlozene_06

Obrázek 6

 

 

 

 

 

 

 

SA_Koleno_podlozene_07

Obrázek 7

SA_Koleno_podlozene_08

Obrázek 8

 

 

 

 

 

 

 

SA_Koleno_podlozene_09

Obrázek 9

 

Obrázek 10

Obrázek 10