Aplikace rašelinových zábalů na chodidla

  1. Při aplikaci jednorázového rašelinového zábalu (dále jen rašelinového zábalu) na chodidla klademe zvláštní důraz na hygienu. Z praktických důvodů přikládáme jako spodní vrstvu pod nosič tepla a rašelinový zábal fólii nebo jednorázový papír (obr. 1).
  2. Přiložíme rašelinový zábal, a to buď na obě chodidla současně, kdy jeden rašelinový zábal je pod chodidly a druhý přiložíme nahoru, či jednotlivě obalíme každou nohu (obr. 2 a 3).
  3. Po přiložení rašelinového zábalu aplikujeme nosič tepla v co nejužším kontaktu s chodidly (obr. 4).
  4. Nosič důkladně vytvarujeme (obr. 5).
  5. Nakonec pečlivě přikryjeme ručníkem, aby nedocházelo k úniku tepla a ztráta tepla byla minimální. Pohodlně sedícího klienta doporučujeme přikrýt dekou (obr. 6).