Aplikace suchých rašelinových nosičů tepla na rameno

  1. Klient leží v poloze na zádech. Připravíme si ručník vedle hlavy klienta na straně prohřívané části těla v úhlu asi 45° k ramennímu kloubu, kdy asi čtvrtina velikosti ručníku je vložena pod ramenní kloub klienta (samozřejmě můžeme celý zábal připravit mimo lehátko a zábal přiložit připravený). (Obr. 1)
  2. Přiložíme nosič tepla, obsah nosiče tepla vytvarujeme v souvislou vrstvu pro dokonalé přiložení. Nosič tepla je umístěn v příčném směru k ramennímu kloubu. (Obr. 2)
  3. Zde zabalíme nosič tepla ručníkem v příčném, pak v podélném směru, při opačném postupu by došlo k navýšení vrstvy tkaniny a nepohodlnému podložení ramenního kloubu v jeho spodní části. (Obr. 3)
  4. Hotový zábal vsuneme pod ramenní kloub. (Obr. 4)
  5. Zábal přeložíme asi v polovině jeho velikosti. (Obr. 5)
  6. Ramenní kloub důkladně obalíme zábalem. (Obr. 6)
  7. Klienta přikryjeme minimálně od pánve až po oba ramenní pletence nebo zakryjeme celé tělo. (Obr. 7 a 8)
Obrázek 1

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 4

Obrázek 5

Obrázek 5

Obrázek 6

Obrázek 6

Obrázek 7

Obrázek 7

Obrázek 8

Obrázek 8