Aplikace rašelinových zábalů na kolenní klouby

  1. Při aplikaci rašelinového zábalu na kolenní klouby klient leží v poloze na zádech. Kolenní klouby jsou podložené válcem – velikost válce je dána velikostí pacienta a jeho subjektivním vjemem. Pacient musí vypodložení cítit příjemně a musí dojít k uvolnění svalů zadní skupiny stehna (obr. 1).
  2. Rašelinový zábal opět aplikujeme na oba kolenní klouby současně či jednotlivě (dle uvážení terapeuta nebo přání klienta). (Obr. 2).
  3. Na rašelinový zábal přikládáme nosič tepla – opět společně či jednotlivě na každý kolenní kloub (obr. 3).
  4. Důkladně zformujeme nosič tepla dle tvaru kloubů (obr. 4).
  5. Přiložíme přikrývku, kdy je klient zahalen od pánve dolů po celé délce dolních končetin pro ideální využití účinku zábalu (obr. 5).

Během doby, kdy působí zábal, se můžeme věnovat chodidlům a provést tak např. kloubní mobilizace (uvolnění vazivových pouzder kloubů), klasickou masáž či protažení svalů plosek nebo hlezenních kloubů (kotníků).

MA_Kolena_01

Obrázek 1

MA_Kolena_02

Obrázek 2

MA_Kolena_03

Obrázek 3

MA_Kolena_04

Obrázek 4

MA_Kolena_05

Obrázek 5