Aplikace rašelinových zábalů na stehna

  1. Při aplikaci na zadní stranu stehenních svalů uvedeme klienta do polohy vleže na břiše (obr. 1).
  2. Rašelinový zábal přiložíme na zadní stranu stehenních svalů obou dolních končetin současně, nebo na každou dolní končetinu jednotlivě (obr. 2).
  3. Přiložení nosiče tepla – současně či jednotlivě na každou dolní končetinu. Při jednotlivé aplikaci přikládáme nosič tepla s rašelinovým zábalem podélně (obr. 3).
  4. Pečlivě vytvarujeme nosič tepla dle tvaru dolních končetin.
  5. Klienta přikryjeme od pánve přes celou délku končetin (obr. 4 a 5).
MA_Stehna_01

Obrázek 1

MA_Stehna_02

Obrázek 2

MA_Stehna_03

Obrázek 3

MA_Stehna_05

Obrázek 4

MA_Stehna_06

Obrázek 5