Aplikace rašelinových zábalů na ramena

Ramena vleže

Při aplikaci rašelinového zábalu na ramenní kloub můžeme klienta uvést celkem do tří poloh, a to buď:

  • vleže na břiše (obr. 1);
  • vleže na zádech;
  • vsedě.

Řídíme se mírou postižení dané i vzdálené lokality (stavem krční a hrudní páteře, neschopností lehu na břiše apod.). V případě polohy na břiše je vhodné umístit hlavu klienta do otvoru v lehátku (pokud to podmínky dovolují) nebo podložit hrudní koš malým polštářkem, protože tak zabráníme nežádoucí rotaci krční páteře a zbytečnému dráždění okolních struktur. Ve většině případů je totiž onemocnění ramenního kloubu bez přítomnosti přímého patologického mechanismu spojeno s problémy s krční páteří a někteří klienti tuto polohu špatně snášejí.

  1. Rašelinový zábal důkladně přiložíme na ramenní pletenec (obr. 2).
  2. Přiložíme nosič tepla a opět co nejlépe vytvarujeme dle tvaru kloubu (obr. 3 a 4).
  3. Přiložíme přikrývku, kdy klient je zahalen od pánve po krční páteř (obr. 5 a 6).
MA_Rameno_leh_01

Obrázek 1

MA_Rameno_leh_02

Obrázek 2

MA_Rameno_leh_03

Obrázek 3

MA_Rameno_leh_04

Obrázek 4

MA_Rameno_leh_05

Obrázek 5

MA_Rameno_leh_06

Obrázek 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramena vsedě

  1. Klienta uvedeme do polohy, kdy nastavíme výšku židle tak, aby kyčelní klouby byly mírně nad úrovní kolenních kloubů, výšku lehátka (pokud máme k dispozici polohovatelný stůl) tak, aby klient mohl pohodlně položit předloktí na lehátko a ramenní pletence byly maximálně relaxovány. Klient se opírá hrudní kostí a přední stranou hrudního koše o hranu stolu. Snažíme se zakrýt rašelinovým zábalem celý ramenní pletenec (obr. 1).
  2. Přední stranu hrudního koše je vhodné vypodložit složeným ručníkem nebo malým polštářkem (obr. 2).
  3. Přiložíme nosič tepla a vytvarujeme (obr. 3).
  4. Klientovi přikryjeme ramenní pletence přikrývkou, včetně hrudní a krční páteře (obr. 4 a 5).

 

MA_Rameno_sed_01

Obrázek 1

MA_Rameno_sed_02

Obrázek 2

MA_Rameno_sed_03

Obrázek 3

MA_Rameno_sed_04

Obrázek 4

MA_Rameno_sed_05

Obrázek 5